Gespecialiseerde gezinsplanning

Woman’Dō is een GEZINSPLANNING.

In dit opzicht voldoen we aan alle voorziene wettelijke verplichtingen, m. n. :

  • de Ordonnantie van 07/12/2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen ; en
  • Besluit van09/12/2004 van het Verenigd College betreffende de erkenning en subsidiëringswijze van de centra voor algemeen welzijnswerk; en in het bijzonder betreffende de bepalingen die ze bevatten specifiek inzake gezinsplanning.

Woman’Dō is een gezinsplanningscentrum GESPECIALISEERD in posttraumatische hulp aan migrantenvrouwen in precair verblijf die geweld ontvluchtten.

Bij Woman’Dō vertrekkenwe vanuit een globale en gespecialiseerde benadering die specifiek geconcipieerd werd met het oog op posttraumatische hulp aan migrantenvrouwen die geweld ontvluchtten en nog in een situatie van precair verblijf verkeerden op het moment van hun ten laste neming door Woman’Dō.