Posttraumatische zwangerschapsopvolging

De omkaderingaangeboden door Woman’Dō omvat psychologische, medisch-psychiatrische en socio-juridische begeleiding van zwangere vrouwen in moeilijkheden, daar het centrum in het bijzonder gespecialiseerd is in de opvolging van zwangerschappen in een posttraumatische context.

Immers, tal van migrantenvrouwen in precair verblijf die geweld ontvluchtten (het Centrum Woman’Dō is gespecialiseerd in de begeleiding van deze vrouwen) belanden hier zwanger ten gevolge van een verkrachting in hun land van herkomst, of worden hier zwanger in België in moeilijke omstandigheden, vaak via een mechanisme van herhaling van een nog onverwerkt trauma. Vaak ook maakt de zwangerschap, hoewel oorspronkelijk welkom, de nog niet verwerkte vroegere traumatische ervaring terug levendig en erger.

In het kader van de psychotherapeutische en psychosociale begeleiding die we deze vrouwen bieden, gaat onze speciale aandacht naar de begeleiding van deze zwangerschappen die zich afspelen in een posttraumatische context.

In geval van beginnende zwangerschap wordt voor de betroffen vrouw onmiddellijk een opvangproces naar aanleiding van deze prille zwangerschap in gang gezet, waarbij haar ook specifieke informatie verschaft wordt inzake rechten en mogelijkheden van zwangerschapsonderbreking in België.

Tijdens de zwangerschap wordt deze dimensie van het verleden van patiënte centraal geïntegreerd in de aangeboden gespecialiseerde posttraumatische begeleiding. De globale geïntegreerde aanpak, m. n. via de psycho-corporele, psychosociale en transculturele dimensie, omvat dan volledig deze specificiteit, waarvoor ze perfect aangepast en gespecialiseerd is. Er wordt uiteraard ook gewerkt in netwerkverband aan deze specifieke dimensie van zwangerschapsopvolging. De gynaecologische opvolging, of vrijwillige zwangerschapsonderbreking worden niet uitgevoerd in het centrum zelf, maar in samenwerking met onze partners.