Posttraumatische zwangerschapsopvolging

De omkadering aangeboden door Woman’Dō omvat psychologische, medisch-psychiatrische en socio-juridische begeleiding van zwangere vrouwen in moeilijkheden. Het centrum is in het bijzonder gespecialiseerd in de opvolging van zwangerschappen in een posttraumatische context.

In het kader van de psychotherapeutische en psychosociale begeleiding die we deze vrouwen bieden, gaat onze speciale aandacht naar de begeleiding van deze zwangerschappen die zich afspelen in een posttraumatische context.

In geval van beginnende zwangerschap wordt voor de vrouw onmiddellijk een opvangproces in verband met deze prille zwangerschap in gang gezet, waarbij ook specifieke informatie verschaft wordt inzake rechten en mogelijkheden van een vrijwillige  zwangerschapsonderbreking in België.

Tijdens de zwangerschap wordt deze dimensie van het verleden van de patiënte centraal geïntegreerd in de aangeboden gespecialiseerde posttraumatische begeleiding. De  geïntegreerde totaalaanpak met zijn psycho-corporelepsychosociale en transculturele dimensies, integreert deze specificiteit, waarvoor ze volledig is aangepast en ook gespecialiseerd. Er wordt uiteraard ook gewerkt in netwerkverband aan deze specifieke dimensie van zwangerschapsopvolging. De gynaecologische opvolging, of vrijwillige zwangerschapsonderbreking worden niet uitgevoerd in het centrum zelf, maar in samenwerking met onze partners.