Medisch-psychiatrische raadplegingen


Het centrum Woman’Dō biedt medisch-psychiatrische raadplegingen door een arts-psychiater.

Indien aangewezen zal de psycholoog, verantwoordelijk voor de psychotherapeutische begeleiding van de patiënt, een psychiatrische begeleiding voorstellen.
 
Elke psychiatrische raadpleging bij Woman’Dō maakt deel uit van de algemene geïntegreerde benadering voorgesteld door het Centrum.
 
De psychiater werkt in samenwerking met de psycholoog die verantwoordelijk is voor de psychotherapeutische begeleiding  van de betrokkene.