Partners

Als gezinsplanning werkt het Centrum Woman’Dō in partnership met andere centra voor gezinsplanningen.

Gezien de ligging op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde is het (hoofd) gezinsplanningscentrum van Watermaal-Bosvoorde een van de geprivilegieerde partners van Woman’Dō. Naar dit centrum worden meestal de aanvragen vanwege gemeentebewoners tot medisch-psychosociale begeleiding doorverwezen. Het gaat hier dus om andere personen dan de migrantenvrouwen in precair verblijf die geweld ontvluchtten. Deze doorverwijzing gebeurt in de mate waarin de interne opnamecapaciteit van ons (kleine) gespecialiseerde centrum ontoereikend is om intern deze aanvragen op te volgen.

De Dienst ‘Santé Mentale Exil’ is onze bevoorrechte partner voor doorverwijzing van migranten wier begeleiding ons centrum niet direct voor z’n rekening kan nemen. Er werd overigens een overeenkomst afgesloten met het ‘Centre Exil’, die de mogelijkheid biedt aan het Centrum Woman’Dō de begeleiding te laten plaatsvinden in de lokalen van het ‘Centre Exil’ indien nodig, bv. wanneer een persoon wegens beperkte mobiliteit moeilijk onze lokalen kan betreden.

De andere diensten die medisch-psychosociale of juridische gespecialiseerde hulp aanbieden voor migrantenzijn ook allemaal bevoorrechte partners waarmee we zo nodig samenwerken. Hetzelfde geldt uiteraard voor de diensten die gespecialiseerde hulp aanbieden meer in het bijzonder voor migrantenvrouwen getroffen door genitale verminking, gedwongen huwelijk en ander gendergeweld, zoals bv. de GAMS (Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles – Groep voor afschaffing van seksuele verminking) en het ‘Centrum Intact’.

De advocaten – gespecialiseerd in het bijzondere vreemdelingenrecht – zijn andere bevoorrechte partners voor ons. We werken met hen samen vooral om de migrantenvrouwen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun verblijfsprocedure, nl. de regularisatie van hun verblijfssituatie hier.

Voor ons, als centrum gespecialiseerd in hulp aan migrantenvrouwen, zijn de sociale tolkendiensten, zoals bv. Setis en Brussel-Onthaal, alsook de tolken die er werken, ontegensprekelijk uiterst geprivilegieerde partners, want zonder hen zouden we deze gespecialiseerde hulp niet kunnen aanbieden.

De onthaalcentra voor asielzoekersvan Fedasil en hun partners – o. a. Croix-Rouge de Belgique en Rode Kruis Vlaanderen zijn, meer dan andere nog, bevoorrechte partners. Het Centrum Woman’Dō werkt dagelijks met hen samen. Immers, migrantenvrouwen in precair verblijf die geweld ontvluchtten – ons centrum is gespecialiseerd voor dit soort posttraumatische begeleiding – worden meestal naar ons doorverwezen op vordering / toelating van zorgen die de medische diensten van de onthaalcentra tot ons richten betreffende de asielzoekers. Bovendien wordt de begeleiding, eenmaal opgestart, uitgevoerd (met inachtneming van het beroepsgeheim) in samenwerking met de medische dienst en de sociale dienst van het centrum waarbinnen onze patiënte verblijft. De OCMW’s zijn eveneens belangrijke partners: zij sturen ons aanvragen voor opname en we werken met hen samen. 

Het Centrum Woman’Dō ontwikkelt zich bovendien dankzij de steun van de GGC en de COCOF. Zonder hen zou ons overleven en onze ontplooiing niet mogelijk geweest zijn.

Eind 2017 gingen de ministers Céline Fremault en Pascal Smet akkoord om aan het project Woman’Dō een permanente subsidie toe te kennen in het kader van een erkenning als gespecialiseerde Gezinsplanning. Sinds 2018 heeft Woman’Dō dus een voorlopige werkingsvergunning als Gezinsplanning, gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie