Benadering

Specifieke en geïntegreerde aanpak

De psychotherapeutische benadering die bij Woman’Dō wordt voorgesteld is een psycho-corporele benadering. Deze benadering wordt ten sterkste aangeraden binnen de traumakliniek en des te meer voor migrantenvrouwen in precair verblijf die gendergerelateerd geweld ontvluchtten. Binnen de psycho-corporele dimensie houdt men steeds rekening met de transculturele dimensie en wordt er extra aandacht besteed aan het emotionele, seksuele en reproductieve leven van de betrokkenen.

Het psycho-corporele werk bestaat uit bewustmaking van lichamelijke processen bij de begeleide personen. Deze bewustwording dient als een barometer waarop de begeleide personen kunnen vertrouwen om zich in het heden steeds meer bewust te worden van wat juist is voor hen.

Het zich opnieuw toe-eigenen van hun innerlijke wereld en het bewust worden hun gevoelens, verloopt in de verbinding, in het delen van hun gevoelens met de therapeut. Deze zal hen horen en herkennen in hun ervaringen en verhaal. Dit kan helpen om samen vooruitgang te maken, in een proces van re-mobilisatie en reactivering van hun hulpbronnen.

Deze benadering maakt mogelijk om:

– Een gevoel van welzijn te ervaren in het lichaam, gebaseerd op de zorgzame aanraking van iemand die om hen geeft en in wiens handen men zich kan leggen;
in het lichaam en de psyche een andere herinnering in te prenten dan die van de bekende ervaring van het geweld van de aanraking, gekoppeld aan geweld of gebrek aan verbondenheid.  
– Een belangrijke  en onmiddellijke verlichting van hun hoofdpijn, rugpijn en diverse spanningen te voelen. Dit vergezelt van een aanzienlijke verzachting van hun angst, hun gevoel van onveiligheid en eenzaamheid; Het vermijden of verlichten van een huidige of overwogen medicatie.
– Opnieuw leren hun lichaam te voelen, hun energetische en lichamelijke ervaring te volgen, zich er niet van te distantiëren; zich bewust worden van de moeilijkheid om met hun gevoelens verbonden te blijven.  
– Binnen het therapeutisch kader is het belangrijk een veilige plaats en vertrouwen te creëren waar we samen rond de meegemaakte trauma’s kunnen werken.

De voorgestelde psychotherapeutische begeleiding is niet alleen een psycho-corporele dimensie, maar maakt ook deel uit van een geïntegreerde sociaal-juridische aanpak. Deze is erop gericht een zo volledig en aangepast mogelijke zorg te bieden, om de begeleide personen in staat te stellen hun traumatische ervaring te uiten, hun lijden te verlichten, hun veiligheid en vertrouwen te herwinnen, hun trauma te boven te komen en zich psychisch terug herop te bouwen.    

 [FM1]idem