Home

Woman’Dō is een bicommunautair gezinsplanningscentrum,gespecialiseerd in post-traumatische hulp aan migrantenvrouwen in precair verblijf, die geweld ontvluchtten.

Het centrum biedt psychologische en medisch-psychiatrische raadplegingen, waarbij een specifieke, geïntegreerde aanpak gehanteerd wordt, m. n. met een dimensie van psychosociale en transculturele hulpverlening, psycho-corporele oriëntatie en aandacht voor bewustmaking-preventie betreffende alle aspecten van het affectieve en seksuele leven. Er wordt gespecialiseerde psychologische begeleiding geboden voor posttraumatische zwangerschap.

De raadplegingen gebeuren op afspraak.